T18

Trapézový plech je univerzální materiál pro pokrytí střech a stěn. Na základě výběru profilu, jeho výšky a tloušťky plechu je možno jej použít jako obkladový, jakož i konstrukční materiál. Profil T18 je univerzální profil používaný jak na stěny tak střechy. Tento profil je charakteristický velkou užitnou šířkou vůči celkové šířce. Obsahuje i odvodňující žlábky, které zaručují těsnost ve spojích plechů. Maximální doporučovaná délka trapézu do 8 bm. Je vyráběn ze vstupního materiálu o maximální tloušťce 0,50mm.