Klempířské prvky

Hřebenáč ke krytině
Hřebenáč k trapézu
Závětrná lišta
Závětrná lišta dvoudílná
Závětrná lišta horní
Lem komína horní
Lem komína boční
Lem komína dolní / ke stěně
Úžlabí
Okapový pás
Okapnice